Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 Nolbyskolan

Skapad 2018-03-27 11:11 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 Engelska
I år 4 arbetar vi med att komma igång att läsa, lyssna, tala och skriva engelska. Vi bygger på vårt ordförråd.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du som elev kommer att träna på att utveckla dina förmågor och ditt kunnande genom att:

 • få lyssna på olika texter, filmer och sånger på engelska, för att utveckla din förmåga att förstå.
 • själva läsa olika typer av texter både tyst och högt samt sjunga sånger för att utveckla din förmåga att uttala engelska ord.
 • delta aktivt vid olika dialogövningar och dramaövningar för att utveckla din förmåga att tala engelska och kommunicera med andra på engelska.
 • arbeta med olika skrivövningar för att utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt för att förmedla ett innehåll och för att kommunicera. 
 • träna såväl din stavning som enskilda grammatiska övningar på olika sätt. 

 

Du kommer bedömas utifrån i vilken utsträckning du har utvecklat dina förmågor på de olika områdena. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och tala
Kan med hjälp förstå och föra enkla samtal om för eleven kända ämnen.
Kan förstå och föra enkla samtal om för eleven kända ämnen.
Kan förstå och föra samtal om för eleven delvis kända ämnen.
Läsa
Kan med hjälp förstå enkla texter om för eleven kända ämnen.
Kan förstå enkla texter om för eleven kända ämnen.
Kan med hjälp förstå enkla texter om för eleven delvis kända ämnen.
Skriva
Kan med hjälp skriva enkla texter om för eleven kända ämnen.
Kan skriva enkla texter om för eleven kända ämnen.
Kan skriva enkla texter om för eleven delvis kända ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: