👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2018-03-27 11:40 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Hur kan 0,5 vara lika med 1/2? Vad är egentligen störst, 1/8 eller 1/4?

Innehåll

Så här arbetar vi:

Vi jobbar med bl.a. med geometriska figurer, bilder och tallinjer. Vi jobbar i par och tränar på att kommunicera och använda rätt begrepp genom olika övningar. Vi övar också enskilt med övningar på nomp och med uppgifter från t.ex. matteboken.  

Mål för området är att kunna:

- dela upp helheter och antal i olika delar

- namnge delarna muntligt och skriftligt

- jämföra storleken på olika bråk

- använda bråktal i vardagliga situationer

- använda begreppen hel, del av, täljare, nämnare och bråkstreck

- bråk som del av en längd, och sambandet mellan decimaltal och bråk

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt under lektionerna, i exit tickets och en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråktal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
Du har grundläggande kunskaper om områdets begrepp (hel, del av, täljare, nämnare, bråkstreck, benämning av bråktal) och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets begrepp (hel, del av, täljare, nämnare, bråkstreck, benämning av bråktal) och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
Du kan även beskriva bråktal med hjälp av figurer, tallinjer och symboler på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva bråktal med hjälp av figurer, tallinjer och symboler på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. bråktal-decimaltal olika bråktal med lika värde
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. bråktal-decimaltal olika bråktal med lika värde
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området. addition och subtraktion av bråktal
Du kan välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området på ett säkert sätt. addition och subtraktion av bråktal