👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2018-03-27 13:36 i Stentägtskolan Söderhamn
Kustens och havets växter, djur och formationer.
Grundskola 5 – 6 Kemi Biologi
Inför vår studieresa fördjupar vi oss i kusten och havet.

Innehåll

När du arbetat färdigt med området ska du…

 • kunna känna igen och namnge några fåglar, däggdjur och växter som lever vid/i havet samt några vanliga fiskar
 • kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • känna till vad som gör Östersjön/Bottenhavet speciellt som hav
 • berätta om skillnader mellan Östersjön/Bottenhavet och Medelhavet
 • kunna ge exempel på hur människan påverkar haven

 

Ord och begrepp du ska kunna:

 • korallrev
 • sjögräs
 • tång
 • alger
 • bräckt vatten
 • strömmar
 • kamouflage
 • anpassningar
 • algblomning
 • maneter
 • vadarfågel
 • koloni
 • trålning
 • marina reservat
 • fiskekvot

  För att lära dig kommer du att få arbeta på följande sätt
  :
 • läsa olika texter
 • arbeta i No-boken, dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
 • se på film
 • delta i gruppdiskussioner
 • lyssna på Camilla
 • delta i fältstudier (Storjungfrun)

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • ett skriftligt prov bl.a på olika djurarter
 • ett arbete där du väljer ett djur som lever vid/i havet
 • din dokumentation vid fältstudierna

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift arter

 • Arbetsgång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6