Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit 5A Tal i bråkform

Skapad 2018-03-27 13:55 i Malmaskolan Uppsala
Favorit 5a Kapitel 2
Grundskola 5 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med bråk. Vilken är störst, två fjärdedelar eller fyra åttondelar? Hur gör man för att förkorta en bråk, eller omvandla? Vad måste man kunna för att räkna med bråk och de fyra räknesätten?

Innehåll

Läromedel

Vi kommer arbeta i Mera Favorit 5A. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller tal i bråkform.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämnig.

Metoder

Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.
Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division.

Resonemang

Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med bråk.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med bråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal i bråkform

Behöver stöd
Försöker själv
Godtagbara kunskaper
Högre Nivå
Problemlösning
Begrepp
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: