👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3 2017/2018

Skapad 2018-03-27 14:09 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Planering för klass 2A, 2B och 2D
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Dessa arbetsområden kommer vi att jobba med under årskurs 1-3 i NO.

Innehåll

 

År 1
Året runt i naturen
Bondgården
Djur i vår närmiljö

År 2
Rymden
Frukt och grönsaker

År3
Material och ämnen i vår omgivning
Kraft och rörelser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO år 1-3 2017/2018

Rymden
• Jag kan göra enkla observationer och dokumentera det.
• Jag känner till hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
• Jag kan någon av planeterna i vårt solsystem.
Frukt och grönsaker
• Jag känner igen och kan namnge några av våra vanligaste frukter och grönsaker. • Jag kan sortera några vanliga frukter och grönsaker. • Jag kan ge exempel på en frukt eller grönsaks livscykel.
Bondgården
• Jag kan några av våra vanligaste bondgårdsdjur (ko, gris, häst, får, höna). • Jag kan namnen på mamma, pappa och barn i de olika djurfamiljerna. • Jag kan namnen på de fyra sädesslagen och dess väg från åkern till matbordet..
Djur i närmiljön
• Jag kan berätta om ett djurs livscykel. • Jag kan gruppera djur efter deras egenskaper eller utseende. • Jag kan ge exempel på en enkel näringskedja.
Luft
• Jag kan göra en enkel undersökning utifrån en tydlig instruktion. • Jag kan dokumentera och redovisa resultatet för andra.
Kraft och rörelse
• Jag kan göra en enkel undersökning utifrån en tydlig instruktion. • Jag kan samtala om tyngkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.