Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi vecka 15-19 Samspel

Skapad 2018-03-27 14:10 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola F
Biologi Direkt; Kapitel 2; Samspel Tidsperiod: Vecka 15-19 Material: Biologi Direkt sidan 94-117 GoogleClassroom Kod: 39mdo37 Examination: Prov vecka 19 Provet ger dig möjlighet att visa följande betygskriterier: Se bilaga: Biologins betygskriterier K10 E-C K12 E-A

Innehåll

 

Lokal planering Biologi Hedens Skola VT 2018

Biologi Direkt; Kapitel 2; Samspel

Centralt innehåll

Kapitel 2 fokuserar på kursplanens centrala innehåll:

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.


Tidsperiod: Vecka 15-19

Material:

 • Biologi Direkt sidan 94-117
 • GoogleClassroom Kod: 39mdo37

Examination:

 • Prov vecka 19

 

Provet ger dig möjlighet att visa följande betygskriterier:

Se bilaga: Biologins betygskriterier

 • K10 E-C
 • K12 E-A

 


Veckoplanering vecka 15-19

Vecka 15

Läs om “Fotosyntes och Cellandning ” på sidorna 96-98 i Biologi Direkt.

På läxförhöret ska du visa att du på E-nivå (K10):

 • kan redogöra för fotosyntesen
 • kan redogöra för cellandning
 •  

Läxförhör på E-nivå

7a Fredag 13/4

7b Fredag 13/4

7c Torsdag 12/4

 

Vecka 16

Läs om “Äta eller ätas” på sidorna 99-104 i Biologi Direkt.

På läxförhöret ska du visa att du på E-nivå (K10):

 • kan förklara skillnad mellan producent och konsument

 • kan ge exempel på några producenter och konsumenter

 • kan beskriva samspelet mellan producent och konsument och nedbrytare

 • kan ge exempel på hur parasiter kan få sin föda

 • kan ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna

 

Läxförhör på E-nivå

7a Fredag 20/4

7b Fredag 20/4

7c Torsdag 19/4

Vecka 17

Läs om “Konkurrens och samarbete ” på sidan 105-110 i Biologi Direkt.

På läxförhöret ska du visa att du på E-nivå (K10):

 • kan förklara varför det finns konkurrens i naturen

 • kan ge exempel på hur samarbete kan löna sig

 • kan ge några exempel på konkurrens och samarbete

 

Läxförhör på E-nivå

7a Fredag 27/4

7b Fredag 27/4

7c Torsdag 26/4Vecka 18

 

Läs om “Fotosyntes och Cellandning ” på sidorna 96-98 i Biologi Direkt.

Läs om “Äta eller ätas” på sidorna 99-104 i Biologi Direkt.

Läs om “Konkurrens och samarbete ” på sidan 105-110 i Biologi Direkt.

Läs om “Plussidor” på sidan 112-115i Biologi Direkt.

 

På Plussidorna kan du lära dig mer om:

 • Arternas anpssaning till miljön

 • Biologiska nischer

 • Flockens betydelse för individen

 • Anpassning och mångfald

 • Tänkande djur

Vecka 19

 

Läs om “Fotosyntes och Cellandning ” på sidorna 96-98 i Biologi Direkt.

Läs om “Äta eller ätas” på sidorna 99-104 i Biologi Direkt.

Läs om “Konkurrens och samarbete ” på sidan 105-110 i Biologi Direkt.

Läs om “Plussidor” på sidan 112-115i Biologi Direkt.

 

Prov på E-A-nivå

7a Tisdag 8/5

7b Tisdag 8/5

7c Tisdag 8/5

På provet ska du visa att du på E-A-nivå (K10, K12):

 

 • kan redogöra för fotosyntesen

 • kan redogöra för cellandning

 • kan beskriva och ge exempel på näringskedja

 • kan beskriva och ge exempel på näringsväv

 • kan beskriva och ge exempel på näringspyramid

 • kan ge exempel på hur parasiter kan få sin föda

 • kan ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna

 • kan beskriva samspelet mellan producent och konsument och nedbrytare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: