Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och samband.

Skapad 2018-03-27 15:18 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 1 Matematik
Nu lär vi oss om talen tiotal, dubbelt och hälften, jämna och udda tal, ental och tiotal, talen 0 till 100 samt talföljder.

Innehåll

Du ska kunna...

 • räkna addition och subtraktion med tiotal.
 • dubbelt och hälften.
 • bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental.
 • talen 0-100.
 • udda och jämna tal.
 • jämföra storleken på tal.
 • talmönster
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll. 

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • rita och skriva ett antal som är dubbelt eller hälften så stort som ett givet antal.
 • addera ental till tiotal.
 • öva på entalens och tiotalens plats i positionssystemet. 
 • skriva tal som saknas i hundrarutan.
 • skriva tals grannar inom talområde 0-100.
 • med bildstöd undersöka jämna och udda tal. 
 • jämföra tal inom talområde 0-100 med hjälp av tecknen =, större än, mindre än. 
 • delta i diskussion och samtal. 

Bedömning:

Läraren kommer bedöma din förmåga att resonera kring matematiska strategier/ metoder. Läraren kommer även att bedöma hur du förstår och använder olika matematiska begrepp, din taluppfattning av talen 0-100, hur du kan jämföra tal och talföljder samt om du kan udda och jämna tal.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: