Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 lå 17/18

Skapad 2018-03-27 15:19 i Vattholmaskolan Uppsala
Teknik åk 5 lå 17/18
Grundskola 5 Teknik
Teknik är saker som människan utvecklat för att förbättra något. Det handlar om att se möjligheter och lösa olika slags problem. Det kan också handla om att använda saker som redan finns på nya sätt.

Innehåll

Områden

Att arbeta med teknik

Tekniska lösningar i hemmet

Datorer och programmering

Hållfasthet

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: