Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World´s children´s prize

Skapad 2018-03-27 15:46 i Vänge skola Uppsala
Ett arbetsområde om barns liv och rättigheter, i olika delar av världen, utifrån tidningen Globen och WCP-programmet.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Varje år deltar miljontals barn i World´s Children´s Prizeprogrammet (WCP) Det är världens största utbildningssatsning om mänskliga rättigheter och demokrati, global vänskap och miljö. World´s Children´s Prize har som mål att bidra till en mer medmänsklig värld i respekt för barnets rättigheter.

Innehåll

Ämne: Barn i världen

Samhällskunskap

Arbetsområde: demokrati och mänskliga rättigheter

Under vecka 11 till 13 jobbar vi med de nominerade till World´s children's prize är, vad det står för och varför det finns. Vi läser om barn som inte fått sina rättigheter tillgodosedda och tar ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Vi läser tidningen Globen och diskuterar innehållet. Varför ska man rösta på kandidaterna? Vad är barnkonventionen och vad är demokrati? Vi pratar också mycket om hur världens och Sveriges barn mår. 

Hela mellanstadiet anordnar en valrörelse som avslutas med Global Vote Day på skolan, för att du ska få delta aktivt i en demokratiprocess och ta ställning på riktig.

 

http://worldschildrensprize.org/

 

Mål för detta tema som jag bedömer

 Att lära sig om barnkonventionen och kunna några av punkterna i denna.

 Att kunna vad en demokrati är och kunna lite om demokratins historia.

Kunna föra ett kort resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor.

och få förståelse för hur barn i andra länder har det jämfört med barn i Sverige.

Att förstå hur en valprocess går till

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och kan ge exempel på hur det kan användas
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Resonera om ojämlika levnadsvillkor
Eleven kan föra ett enkelt resonemang om hur barn i andra delar av världen har det, någon orsak och konsekvens av det.
Eleven kan föra ett utvecklat resonemang om hur barn i andra delar av världen har det genom att beskriva problemet, förklara orsak och konsekvenser samt ge exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: