Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte direkt åk 7 kap. 5 Procent

Skapad 2018-03-27 20:24 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att: - räkna ut hur mycket en viss procent av något är - göra beräkningar med höjningar och sänkningar i procent - att beräkna hur många procent en andel är - förstå och använda procent vid jämförelser - uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform - beräkna hur mycket 100% är

Innehåll

Planering för arbetsområdet Procent, kap. 5

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 5 Bråk

Läxa

V 12

19-23/3

Läroboken sid.192-195

 

Sid. 208-211

+ ev. delar av grön kurs  

Beräkna hur mycket en viss procent av något är

Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent 

 

 

V 13

26-29/3

Läroboken sid. 196-199

Sid 212-214

+ ev. delar av grön kurs

 

Beräkna hur många procent en andel är

Förstå och använda procent vid jämförelser

 

Repetition 19,

sid. 292

V 15

9-13/4

Läroboken sid. 200-203

Prov E-nivå

 

 Sid. 215-216

+ ev. delar av grön kurs     

Prov E-nivå

Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

Beräkna hur mycket 100% är

 

Repetition 20,

sid. 293

V 16

16-20/4

Fördjupning

s 218-222

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

Fördjupning – Det hela är 100%

Mer om att beräkna delen

Mer om att beräkna andelen

Mer om att beräkna det hela

Blandat med procent

 

Repetition 21,

sid. 294

V 17

23-27/4

Repetition

PROV 5

Bråk

Repetition

PROV 5 Bråk

 

Repetition 22, sid. 295

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 190: ”Begrepp” och sid. 226-227: ”Sammanfattning”)

 

 

Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: