Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik i Sverige

Skapad 2018-03-27 20:58 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Folkmusik
Grundskola 7 – 9 Musik
Folkmusiken i Sverige

Innehåll

Uppgifter

  • SPOTIFY LISTA FOLKMUSIK

  • Bedömning Folkmusik

  • Folkmusik i Sverige

  • INSTUDERINGSFRÅGOR FOLKMUSIK

Matriser

Mu
Musik år 7-9 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SJUNGA
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i sång tillsammans med de andra eleverna.
Du sjunger med de andra och kan hålla rytmen och tonhöjden.
Du sjunger och är så säker i rytm och tonhöjd att de andra eleverna gärna följer dig.
SPELA
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du spelar enkla melodier på något instrument. Du kan kompa enkelt på bas och trummor. Du kan växla mellan några ackord på gitarr eller piano.
Du spelar melodier och du spelar ackord i både dur och moll och kan hålla en stadig puls även tillsammans med andra. Du kompar på bas och trummor. Du har en känsla för musikens karaktär.
Du spelar melodier, bas- och slagverksstämmor. Du kompar på ett ackordinstrument och byter ackord utan att tappa pulsen. Du spelar med tajming och har känsla för dynamik. Du använder en passande karaktär, ser till helheten och du har ett personligt uttryck.
SKAPA, GESTALTA OCH KOMMUNICERA
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Du deltar i att skapa kompositioner utifrån musikaliska byggstenar. Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Du bidrar till att skapa kompositioner utifrån musikaliska byggstenar. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Du skapar musikaliska kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musik
Du reflekterar över olika framföranden och kan förklara varför du tycker om det eller inte.
Du analyserar både ditt eget och andras musicerande och ger förslag på förbättringar.
Du gör välutvecklade analyser över ditt eget och andras musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du resonerar över musikens olika funktioner. Du reflekterar över musik från olika tider och genrer. Du känner till några olika instrument.
Du resonerar kring musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du känner till olika instrument och instrumentgrupper.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du urskiljer olika instrument och instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: