Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik i Sverige Ht 2021

Skapad 2018-03-27 20:58 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Folkmusik
Grundskola 7 – 9 Musik
Folkmusiken i Sverige

Innehåll

Klicka på varje uppgift för att se innehållet

Uppgifter

  • SPOTIFY LISTA https://open.spotify.com/playlist/7uYeP66MUGyBiaRKKHBOYa?si=a110f4a1d6ae4ad0

  • Bedömning Folkmusik

  • INSTUDERINGSFRÅGOR FOLKMUSIK

  • Folkmusik i Sverige

  • Svar på frågor Folkmusik

Matriser

Mu
Musik år 7-9 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SJUNGA
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i sång tillsammans med de andra eleverna.
Du sjunger med de andra och kan hålla rytmen och tonhöjden.
Du sjunger och är så säker i rytm och tonhöjd att de andra eleverna gärna följer dig.
SPELA
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du spelar enkla melodier på något instrument. Du kan kompa enkelt på bas och trummor. Du kan växla mellan några ackord på gitarr eller piano.
Du spelar melodier och du spelar ackord i både dur och moll och kan hålla en stadig puls även tillsammans med andra. Du kompar på bas och trummor. Du har en känsla för musikens karaktär.
Du spelar melodier, bas- och slagverksstämmor. Du kompar på ett ackordinstrument och byter ackord utan att tappa pulsen. Du spelar med tajming och har känsla för dynamik. Du använder en passande karaktär, ser till helheten och du har ett personligt uttryck.
SKAPA, GESTALTA OCH KOMMUNICERA
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Du deltar i att skapa kompositioner utifrån musikaliska byggstenar. Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Du bidrar till att skapa kompositioner utifrån musikaliska byggstenar. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Du skapar musikaliska kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musik
Du reflekterar över olika framföranden och kan förklara varför du tycker om det eller inte.
Du analyserar både ditt eget och andras musicerande och ger förslag på förbättringar.
Du gör välutvecklade analyser över ditt eget och andras musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du resonerar över musikens olika funktioner. Du reflekterar över musik från olika tider och genrer. Du känner till några olika instrument.
Du resonerar kring musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du känner till olika instrument och instrumentgrupper.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du urskiljer olika instrument och instrumentgrupper.

Mu
Bedömningsmatris 7-9

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F
E
C
A
Sjunga
i olika musikaliska former och genrer
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Melodistämma
Du kan spela enkla melodistämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla melodistämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla melodistämmor med god tajming.
Bas och slagverk
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med god tajming.
Ackordinstrument
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byta ackord med gott flyt.
Teknik och karaktär
Du spelar i någon genre med delvis fungerande teknik samt i viss mån passande karaktär.
Du spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Samspela och ta ansvar
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Skapa och kommunicera
egna tankar och musikaliska idéer
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Lyssna och analysera
Musikens funktion för individ och samhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: