Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och Regler

Skapad 2018-03-28 16:08 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Samhällskunskap : kapitlet om lagar och regler från PULS Samhällskunskap
Grundskola 6
Varför har vi lagar och regler i Sverige? Vilka lagar har vi? Vad händer om vi bryter mot lagarna?

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet  kommer att ta upp följande

 • varför vi har lagar och regler
 • några olika lagar i Sverige
 • vad som händer när vi bryter 

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 34-35.

Vad ska vi lära oss

är vad som känns rätt och fel av det man gör och varför, våra grundlagar, Allemannsrätten och hur polisen arbetar.

Vi kommer att jobba med följande förmågor

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 Hämtade från Läroplanen Lgr11 sidan 221

Ord och begrepp

lag, "stifta lag", grundlag, Allemannsrätt, straffmyndig, Polishögskola, teknisk undersökning, förhör, vittne, polisanmälan, misstänkt, förundersökning, åklagare, häktad, rättegång, försvarare, straff, böter

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar i helklass
 • läsa faktatexter som vi tagit fram
 • enskilt arbete i arbetshäfte 
 • se faktafilm från Sli.se
 • gemensamma diskussioner i helklass eller mindre grupper
 • korta läxor i form av förarbete och efterarbete
 • uppdrag i elevspel.se

Så får eleverna visa sina kunskaper

 • genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på lektionerna såväl skriftligt och muntligt som aktivt lyssnande
 • muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper

Bedömningsmatris

Se matris i samhällskunskap under kunskaper, matriser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: