Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2018-03-28 17:01 i Gränbyskolan Uppsala
När du har läst en bok ska du skriva en recension av denna.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni kommer att få läsa en bok under lektionstid och hemma som kommer att resultera i en bokrecension.

Innehåll

Lektionsplanering: 

1) Innan det är dags att skriva kommer du att få god tid att läsa en bok. Du bör föra anteckningar under tiden du läser utifrån lite frågor som jag delar ut. Dessa kommer du att ha nytta av när det är dags att skriva själv. 

2) När du är klar med boken kommer du att få läsa ett par bokrecensioner och analysera texttypen tillsammans med din lärare. Detta för att bli insatt i vad som krävs av din text. 

3) Här kan du hitta en lista på  begrepp och uttryck som är lämpliga att använda i den här texttypen. 

4) Här finns också en mall som hjälper dig i ditt skrivande. 

5) Här finns också en film bifogad, om du behöver repetera det som vi har gått igenom under lektionen. 

6) Du kommer att få två lektioner på dig att skriva din bokrecension, en för sammanfattningen och en lektion för analysen. 

7) Vi kommer att avsluta temat med ett boksamtal kring just era analyser. 

 

Lina Vega

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bokrecension

Matriser

SvA
Gränbyskolan: Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: