Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI Organisk kemi samt Syror, baser och salter

Skapad 2018-03-28 21:46 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Kemi
Det finns miljontals kolföreningar. Du kommer att få stifta närmare bekantskap med några av dem inom arbetsområdet organisk kemi. Du kommer också att få lära dig mer om syror, baser och salter som finns i och utanför kroppen.

Innehåll

A.  MÅL OCH SYFTE

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

       Här får du möjlighet att lära dig mer om

       Organisk kemi

 • hur kolatomens egenskaper gör den unik som byggsten i alla levande organismer
 • kolets kretslopp
 • olika fossila bränslen
 • den förstärkta växthuseffekten
 • hur kolatomens egenskaper gör att den kan ge upphov till en mångfald av ämnen
 • kemiska modeller för att förklara hur olika ämnesgrupper är sammansatta
 • om några organiska ämnesgruppers förekomst och hur de används i vår vardag i samhället
 • historiska och nutida händelser inom kemiområdet som påverkat miljö, samhälle och våra levnadsvillkor
 • systematiska undersökningar och utvärdering av dem
 • använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor som rör kemi

      Syror, baser och salter

 • beskriva vilka konsekvenser ett förändrat pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och naturen
 • vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag
 • formulera kemiska modeller för syrors och basers egenskaper i ord och bild
 • hur salter kan bildas på olika sätt
 • jonföreningar och hur vi använder dem i vår vardag
 • hur salthalten kan påverka kemiska processer i kroppen
 • att kemin är en vetenskap i utveckling och att den nya kunskapen påverkar människans levnadsvillkor

 

C.  VISA LÄRANDE

 •  I samband med övningar, diskussioner, diagnoser samt vid prov har du möjlighet att visa ditt lärande.

 

           Läxor Organisk kemi

           Vecka 12 Digilär/Kemi/Organisk kemi/Råolja 

           Vecka 13 Digilär/Kemi/Organisk kemi/Kolväten

           Vecka 15 Digilär/Kemi/Organisk kemi/Alkoholer

           Vecka 16 Digilär/Kemi/Organisk kemi/Karboxylsyror, estrar och fetter

          Prov Organisk kemi torsdag 26/4

          Repetera gärna med webbapp. Spektrum Kemi

 

          Läxor Syror, baser och salter

          Vecka 18 Digilär/Kemi/Syror, baser och salter/Syror, baser och surhetsgrad

          Vecka 20 Digilär/Kemi/Syror, baser och salter/Vätejoner och hydroxidjoner

          Vecka 21 Digilär/Kemi/Syror, baser och salter/Salter

          Prov Syror, baser och salter torsdag 31/5

          Repetera gärna med webbapp. Spektrum Kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: