Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedja, Fotosyntes, Kolets kretslopp

Skapad 2018-03-29 08:00 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv? Hur påverkar vi människor naturen och vart får vi vår energi ifrån?

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • Ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.F
 • Förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv.
 • Förklara hur fotosyntesen fungerar
 • Beskriva och ge exempel på hur människor påverkar naturen

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som näringskedjor, näringsväv, ekosystem.
 • ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet. 
 • använda biologins begrepp för att förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita näringskedjor samt näringsväv
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor.

Matriser

NO Bi
Biologi- ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kolets kretslopp/växthuseffekten
 • Bi
Du har kännedom om kolets kretslopp och ger något exempel på hur vi människor kan minska utsläppen.
Du kan förklarar kolets kretslopp och ger flera exempel på hur vi människor kan minska utsläppen.
Du förklarar utförligt hur kolets kretslopp fungerar och ger flera exempel på hur vi människor kan minska utsläppen.
Fotosyntes
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad fotosyntes är och använder dig av ämnesspecifika begrepp
Du kan förklarar vad fotosyntes är och använder dig av ämnesspecifika begrepp
Du förklarar utförligt vad fotosyntes är och använder dig av ämnesspecifika begrepp.
Näringskedjor/näringsväv
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringskedjor och näringsväv är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor och näringsväv är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor och näringsväv är och ger exempel.
Människan påverkan på naturen
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra naturen.
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra naturen.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: