Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamsesamling 2-3år

Skapad 2018-03-29 08:15 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Arbetar med språket utifrån materialet Före Bornholm. Arbeta med de materialet som riktar sig till barn mellan 2,5-4 år.
Förskola
Med handledning och stöd från materialet Före Bornholmsmodellen arbetar vi medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

NULÄGE

Vi vill stödja och stimulera barnen i deras språkutveckling. Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

SYFTE

 • Kunna lyssna, ta till sig böcker, sagor och berättelse
 • Väcka ett intresse för böcker, bilder och ord.
 • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

 

METOD

 • Vi arbetar utifrån Bornholms materialet tre dagar i veckan.  Arbetar med det materialet som är riktat till barn mellan 2,5-4 år.
 • Arbetar med barnen i en liten grupp, så att alla barn får ett stort talutrymme.
 • Arbetar med sagor/berättelser på flera olika sätt - högläsning, flanosagor, sagopåsar, bilder, dramatisering, dockteater och konkret material.
 • Barnen får hjälpa till att berätta sagorna/berättelserna.                                     

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: