Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt-2018

Skapad 2018-03-29 09:20 i Resursenhet Pil Uppsala
Talområdet 0-12 Likahetstecken Hälften och dubbelt Större än och mindre än (> <) Addition 0-10 Subtraktion 0-10 Mönster Klockan hela timmar
Grundskola 1 Matematik
Matematik finns överallt i vår vardag. Vi ser mönster, vi kontrollerar priser, vi vill veta hur mycket klockan är. Du använder matematiken dagligen på många olika sätt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 • Lilla plus (addition i huvudet 0-10)
 • Tiokompisarna
 • räkna med hela tiotal
 • Lilla minus (subtraktion i huvudet 0-10)
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • skriva siffrorna 0-20 och kunna räkna antal.
 • storleksordna tal i talområdet 0-20
 • längd (mäta i m och cm)
 • räkna med pengar upp till 20 kr
 • likhetstecknet
 • mönster (fortsätta ett upprepat mönster)
 • klockan (hel, halv)
 • statistik (tabell och diagram)
 • volym (uppskatta och avläsa)
 • ramsräkna till 100

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • praktiska övningar
 • arbeta med olika matteappar
 • arbeta enskilt och i grupp

Bedömning

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

 

 Hur ska det bedömas?


Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser i boken
 • skolverkets muntliga och skriftliga matematiktest för åk 1 vårterminen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: