Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Löten världsreligionerna

Skapad 2018-03-29 10:22 i Lötenskolan Flen
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 5 Religionskunskap
Det finns många olika religioner i världen. Judendom, Kristendom, Islam, Buddhismen och Hinduismen räknas till de 5 stora världsreligionerna. Vi ska nu lära oss mer om dem samt se vilka likheter och skillnader det finns inom de olika religionerna.

Innehåll

Mål:

 • Ha kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • Kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Kunna visa på några uttryck och tankegångar inom de olika världsreligionerna.
 • Kunna föra resonemang om livsfrågor och om vad religioner kan betyda för olika människor.

Undervisning och elevaktivitet:

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism i ämnet religionskunskap.

Vi kommer att läsa olika slags texter, skriva olika slags texter, arbeta i grupp och enskilt, ha diskussioner och samtal om religionerna. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • berätta (muntligt och skriftligt) om de olika religionernas levnadsregler, ritualer, heliga platser och rum.
 • se likheter och skillnader mellan de olika religionerna och kunna resonera och diskutera om dessa.
 • resonera och diskutera om livsfrågor och om vad religioner kan betyda för olika människor.
 • aktivt delta i grupp- och klassdiskussioner.
 • berätta (muntligt och skriftligt) om hur de olika religionerna uttrycker sig; hur man tänker och vad man tror på om man tillhör de olika religionerna.
 • presentera ditt och gruppens arbete muntligt.
 • söka information.
 • använda olika källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Löten världsreligionerna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: