👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en dikt. Åk 7 - 9

Skapad 2018-03-29 10:49 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleven ska lära sig hur man skriva en dikt på engelska.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Edgar Allan Poe sa att "Poetry is the rhythmical creation of beauty in words." Ibland är det lättare att uttrycka sig i en dikt än i prosa, och resultatet kan bli både mäktig och slående vacker.

Innehåll

Du kommer att lära Dig hur man skriva en dikt. Vi kommer att titta på olika typer av dikter, samt diskutera ämne och ordval. Har Du en favorit dikt? Varför tycker Du om den? Vad gör en dikt bra? Du får välja ett ämne som känns betydelsefull för Dig och skriver en dikt själv. 

Dikter kan handla om precis vas som helst. Dikter kan vara urgamla eller väldig moderna. Dikter kan till och med vara ett sätt att påverka dagens politik:

Obs! Han använder ett fåtal starka ord, som kan upplevas som anstötliga, men dem ska ses i diktens sammanhang.

IN-Q or IN-Question, is the stage name of Adam Schmalholz, an American songwriter and National Poetry Slam champion from Los Angeles, California. Schmalholz describes his poetry as a reflection of his own experiences and life lessons. (Wikipedia)

 

Some good websites where you can find more poems:

The Poetry Foundation

The American Academy of Poets

 

Uppgifter

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9