Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2018-03-29 11:00 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under veckorna 11- 16 kommer vi att arbeta med noveller. I det här arbetsområdet kommer vi att både läsa och analysera noveller samt skriva egna noveller.

Innehåll

Arbetssätt

 • Läsa och analysera noveller tillsammans, i grupper och enskilt.
 • Genomgångar av hur man analyserar och skriver egna noveller, gör gestaltande beskrivningar...
 • Skriva noveller i grupper och enskilt.
 • Ge respons på varandras noveller.
 • Bearbeta en egen novell utifrån responsen.
 

Examination

 • Inlämning av två novellanalyser. 
 • Inlämning av egen novell.
 • Respons av en kompis novell.
 • Bearbeta egen novell utifrån kompisens respons.
 • Gestalta "ge liv åt en text".

 

Uppgifter

 • Novellanalyser

 • Egen novell

 • Respons av en kompis novell

 • Gestalta sin novell- Förstärka budskapet

Matriser

SvA
Noveller

Läsa med flyt

F
Når ej kuskapskravet.
E
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
C
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Når ej kunskapskravet
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka & resonera om budskap
Når ej kunskapskravet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verkets & upphovsmannen
Når ej kunskapskravet.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Berättande texter
Når ej kunskapskravet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Når ej kunskapskravet.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Når ej kunskapskravet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sät
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: