Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera i tal och i skrift

Skapad 2018-03-29 13:14 i Provskola Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Svenska
De flesta av oss har ibland starka åsikter om vissa ämnen, t.ex. mobilförbud eller läxor i skolan. Då är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. Under denna period får du lära dig hur du övertygar en åsikt eller övertala någon att handla på ett visst sätt genom att du skriver en argumenterande text men också hur du i tal (retorik) argumenterar för din åsikt.

Innehåll

Dina mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

Läsa:

 • läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
 • hitta åsikten i en text.
 • hitta argumenten som stödjer åsikten.

Vi tränar med hjälp av Skrivcirkeln och insändare eller debattartiklar som finns i tidningar.

Skriva:

 • skriva en argumenterande text som följer den argumenterande textens struktur med rubrik, bakgrund, åsikt, argument som stöd för åsikten, motargument och en förstärkning av åsikten/avslutande sammanfattning.
 • texten innehåller en tydlig åsikt med passande argument.

Vi skriver tal gemensamt samt skriver ett eget tal om valfritt ämne.

Tala:

 • vara en god lyssnare som kan ge bra respons till andra.
 • redovisa något för en mindre grupp eller i halvklass.
 • hålla ett tal där du argumenterar för din åsikt i liten grupp eller halvklass.
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper).
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna.

Vi tränar genom mindre redovisningar i övriga ämnen förutom svenska samt göra diverse mindre retoriska övningar. Vi förbereder oss därmed för att göra ett tal med tema Skärp er! tillsammans med 1-2 klasskamrater. När andra kamrater redovisar/talar tränar vi oss i lyssning samt att ge positiva kommentarer till de som redovisat/talat.

Övrigt:

Vi kommer lära oss mer om retorikens historia samt vilka retoriska knep det finns att använda för att bli bättre talare. Vi ser på andra talare, filmer om hur man kan använda kropp och röst samt ser på Retorikmatchen. Vi kommer också försöka kvala till Retorikmatchen 2018.

Vi kommer träna på att ge respons både i mindre grupp, helklass samt i skrift.

 

Bedömningsuppgifter:

 • Skärp er! - talet (muntligt framförande)
 • Egen argumenterande text (skrift)
 • Kamratbedömning 
 • Bearbetning av egen text/framförande efter respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: