Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dance you off, åk 6

Skapad 2018-03-29 14:09 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Musik
Sång, trummor, piano och bas till Benjamin Igrossos låt Dance you off.

Innehåll

Sång: Vi sjunger refrängen och passar på att prova att sjunga i microfon

Bas: Vi lär oss TAB-systemet för bas och spelar refrängen i låten, grundtonerna.
Utmaning: Spela oktaver och 8-delar, 8 snabba toner.

Trummor: Vi spelar ett fjärdedelskomp samt fillet "Långsamt lite snabbare".
Utmaning: Spela 8-delar med högerhanden, alltså 8 dubbelt så snabba slag jämfört med fjärdedelskompet.

Piano: Vi spelar ackorden i refrängen, ackorden är Am, C, F, Dm och Em.

Matriser

Mu
Musik Lgr11 åk 6

Ej arbetat med
Insats krävs
E
C
A
Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer För att en betygsnivå ska vara uppnådd i denna kategori måste alla tre delarna, melodispel, bas och slagverk, vara uppfyllda. Nedan finns dock en uppdelning för att det ska vara lättare att se vilken nivå eleven uppnått i respektive instrument.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Melodistämmor
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodistämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodistämma
Basstämmor
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad basstämma
Slagverksstämmor
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordsspel
Bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Förmåga att
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resone-mang om eget och andras musicerande.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. För att en betygsnivå ska vara uppnådd i denna del av kunskapskraven så behöver både Genrer och karaktärsdrag samt Instrument ligga på samma nivå. Nedan finns dock en uppdelning för att det ska vara lättare att se vad eleven uppnått i de olika delarna.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Genrer och karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Instrument
Samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: