👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och hörtest, kap 6-7

Skapad 2018-03-29 15:31 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 9 – 0
Kära elever. Den 22 maj kommer jag att vilja testa av era förmågor i att läsa . Det är bra att ha ett komplement till det nationella provet så att inte hela betyget hänger på ett prov. Proven i att läsa och lyssna kommer att vara ifrån kapitel 6-7. Jag kommer att testa kort i hörförståelse under en annan lektion.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla...

förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  •  
  •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  •  M2  4-9Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  •  

Undervisning

Tema:

Att tycka om- kapitel 6- Me gustan las telenovelas

Att beskriva staden man är i och vad man gör- kapitel 7 Una sueca en Madrid

 

 

 

Produktion:  Läsa och översätta texter i klassrummet och att leta information i dessa. Jobba med verbet gustar. 

Förståelse:  Förstå texter som vi har läst och översatt i klassrummet. Att med hjälp av lässtrategier kunna hitta information i nya texter utan förberedelse.

Bedömning

Detta kommer vi bl.a. att bedöma

  • din förmåga att förstå innehållet i olika slags texter


Provdatum:

Höra: 27 april 2018

Läsa: 2 maj 2018

 

Den 27 april har vi ett oförberett prov i att höra. 

Den 2 maj har ni prov i att läsa. Du ska kunna hitta info i en av texterna "Me gustan las telenovelas", s. 26 eller "Una sueca en Madrid" s. 34.

Utöver en av de texter som vi har jobbar med i klassrummet kommer också en oförberedd text, där du ska hitta information i texten och svara på frågor. 

 

 

 

  F E C A
Läsa
 
 
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
   
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
   
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
   
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Lyssna
 
 
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
   
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
   
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
   
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
   
 
 
Stäng
 

Hjälp för denna sida