Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-03-29 18:26 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under detta arbetsområdet kommer vi lära oss om kroppens viktiga organ, var de är placerade och hur de fungerar.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-          Hur människokroppen ser ut inuti.

-          Hur de olika organsystemen sitter ihop och fungerar:

o   Matspjälkningen

o   Andningsorganen

o   Blodomloppet (transportsystemet)

o   Njursystemet (reningsverket)

o   Skelett och muskler

o   Hjärnan och nervsystemet

Innehåll

Lgr11:

-          Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. (Biologi 4-6)

-          Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. (Biologi 4-6)

-          Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. (Biologi 4-6)

-          Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (Biologi 4-6)

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, titta på filmer, läsa texter, göra laborationer, skriva labbrapporter, skriva faktatexter och göra faktasamlingar.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid diskussioner, laborationer, labbrapporter och genom en skriven faktasamling.

Elevinflytande

Du har möjlighet att önska innehåll i laborationerna samt hur din faktasamling ska se ut.

Matriser

Bi
Kroppen

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Biologi
Analys
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Biologi
Kommunikation och resonemang
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Biologi
Metod Problemlösning
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Biologi
Kommunikation och resonemang
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Biologi
Begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: