👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad. Åk 6, Vt 2018.

Skapad 2018-03-30 07:36 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 6 Biologi
Vad händer i flickans respektive pojkens kropp under puberteten? Hur ser vi ut ”där nere” och hur blir egentligen ett barn till? Detta ett brett område som handlar om mycket mer än sex. Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens – att leva tillsammans med andra. Under vårt liv lever i olika slags relationer med andra människor.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Under de sista veckorna på vårterminen ska vi jobba med arbetsområdet ”Sex och samlevnad”. Vad händer i flickans respektive pojkens kropp under puberteten (repetition)? Hur ser vi ut ”där nere” och hur blir egentligen ett barn till? Detta ett brett område som handlar om mycket mer än sex. Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens – att leva tillsammans med andra. Under vårt liv lever i olika slags relationer med andra människor. 

Mål

 • Ha kunskap om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten
 • Ha kunskap om mannens och kvinnans underlivsanatomi
 • Ha kunskap om preventivmedel
 • Ha kunskap om vår fortplantning, hur ett barn blir till och utvecklas i mammans kropp
 • Ha kunskap om olika sätt till förökning
 • Ha kunskap om de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna
 • Ha kunskap om genus
 • Känna till skillnaden mellan bisexualitet, homosexualitet och heterosexualitet
 • Känna till sexuella variationer som exempelvis transvestism

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter tillsammans, göra tankekartor, använda bilder, diskutera, ha frågestund med anonyma lappar, se filmer

Redovisningsform

Du kommer att få möjlighet att visa vad du har lärt dig vid genomgångar, i diskussioner, vid kortare prov

Bedömning

Det som kommer att bedömas är om du har nått målen ovan och på vilket sätt utifrån de förmågor som står i bedömningsmatrisen; "Sex och samlevnad. Åk 6, VT2018".

 

Reflektion

Vad tycker du är/har varit roligaste med detta arbetsområde?

Har du lärt dig något som du tror att du kommer att ta nytta av i framtiden?

Finns det något som du hade velat ändra på?

Begrepp

begrepp kopplade till mannens och kvinnans underlivsanatomi.

heterosexuell                               pollen                         befruktning 8inre, yttre, könlös)

bisexuell                                      foster                          provrörsbefruktning                       

homosexuell                                förökning                   spermie

adoption                                      könsceller                  rom            

däggdjur                                     ståndare                     mjölke                   

preventivmedel                           pistill                           frö                     

transvestism

 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

se nedan

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav för betyg E

se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6