Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kapitel 7 & 8

Skapad 2018-03-30 10:59 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under några veckor framöver att arbeta med bråk och procent.

Innehåll

 Mål

När du arbetet med kapitel 7 ska du:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

När du arbetet med kapitel 8 ska du:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Fortsatt träning av tabellerna för  multiplikation, division, addition och subtraktion.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 6-8

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris kapitel 7 & 8

Nivå 1
Jag kan detta till viss del
Nivå 2
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Bråk
Jag kan avgöra om ett bråk är lika med, större eller mindre än 1/2
Jag kan jämföra två bråk och avgöra vilket som är störst
Jag kan räkna ut hur många 1/4 av 28 elever är
Jag kan räkna ut hur mycket 5/6 av 30 kr är
Jag kan skriva t.ex. 3/10 som ett decimaltal
Jag kan skriva t.ex. 0,25 med ett bråk
Procent
Jag kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna visar
Jag kan dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
jag kan räkna ut hur mycket 50% av 20 är
Jag kan räkna ut hur mycket 25% av 8 är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: