Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Europa i Nätet

Skapad 2018-03-30 21:59 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Geografi
Vi går vidare utanför Sveriges gränser, där vi fördjupar oss i de nordiska länderna och arbetar översiktligt med Europa. Vi arbetar utifrån samhällskunskap och geografi. Ämnet svenska blir ett verktyg för att lära oss och visa vad vi kan.

Innehåll

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa: 

Kopplingar till läroplan

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med: 

 • länderna i Norden och vad som kännetecknar dem gällande kartkunskap samt natur- och kulturlandskap, 
 • länder i Europa och vad som kännetecknar olika regioner i Europa med fördjupning i ett par av oss utvalda länder.

Du kommer att delta i olika aktiviteter där du arbetar mot målen på olika sätt,  till exempel:

 • se film,
 • diskutera, jämföra och se mönster, 
 • läsa olika texter, till exempel läsa om ett land i läxa, 
 • träna på att minnas och sammanfatta med hjälp av stödord och tankekartor, 
 • söka i kartbok och arbeta med kartor, i pappersform och på övningssidor på internet, 
 • skriva faktatext, 
 • redovisa för kompisarna i klassen,  
 • olika lekar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: