Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, Musik år 3

Skapad 2018-04-01 10:47 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Du ska få sjunga, spela och röra dig till musik. Du ska också få lyssna på och samtala om olika sorters musik. Du ska få skapa till musik och även pröva på att själv skapa musik på enkla sätt.Dessutom ska du få lära dig lite om olika instrument och musiktecken.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska få:
 • delta i gemensam sång.
 • delta i /lyssna på sånger från olika genrer, d v  s olika musikstilar.
 • delta i olika former av sång, t ex kanon, växelsång. spela på rytminstrument tillsammans med andra och försöka följa takt och rytm.
 • känna igen några musiksymboler och veta vad de betyder.
 • pröva på att skapa musik på ett enkelt sätt tillsammans i en grupp.
 • gestalta en sång, ett musikstycke eller en berättelse med hjälp av ljud, rytmer eller rörelser.
 • imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • kunna delge dina associationer, tankar och känslor i samband med musiklyssning.
 • hur något instrument låter och ser ut från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska lära dig

 • genom att vara aktiv under musiklektionerna.
 • lyssna aktivt
 • våga prova
 • lyssna på dina kamrater
 • lyssna på olika musikstilar

 

Hur ska jag visa vad jag kan?

Du ska visa genom att

 • vara aktiv
 • sjunga
 • prova att spela något instrument
 • berätta hur du upplever musik
 • dramatisera
 • röra dig till musik

 

Bedömning:

När vi bedömer utgår vi från de 3 långsiktliga målen som gäller från åk1-9. Under varje sådant mål har vi lagt in mer konkreta mål som  utgår från hur långt man bör komma i åk1-3, för att sedan kunna fortsätta att utvecklas i åk 4-6. Varje konkret mål finns i 2 eller 3 nivåer, beroende på hur det passar till innehållet. Vi bedömer i matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Sof, Musik, åk 3

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Musicerande och musikskapande
Jag deltar i gemensam unison sång.
Jag deltar mer aktivt i gemensam unison sång från olika genrer och kan även sjunga i andra former såsom växelsång och kanon.

SPELA OCH SJUNGA I OLIKA MUSIKALISKA FORMER OCH GENRER:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Spela
Jag kan spela rytminstrument tillsammans med andra och följer till viss del takt och rytm ex spela delar av en enkel melodi eller basstämma på t ex tonboxar eller annat instrument.
Jag kan spela rytminstrument tillsammans med andra och följer till stor del takt och rytm. Jag kan även spela delar av en enkel melodi eller basstämma på t ex tonboxar eller annat instrument.
Musiksymboler
Jag känner igen någon musiksymbol och vet vad den heter.
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter. Jag kan också beskriva och förklara vad de betyder.

SKAPA MUSIK SAMT GESTALTA OCH KOMMUNICERA EGNA MUSIKALISKA TANKAR OCH IDÉER:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skapa musik/Kommunicera
Skapa enkelt till exempelvis en text eller bild.
Jag kan tillsammans med andra skapa musik genom att ta hjälp av min röst, instrument eller digitala verktyg.
Jag kan tillsammans med andra bidra med egna idéer till att skapa musik genom att ta hjälp av min röst, instrument eller digitala verktyg.

ANALYSERA OCH SAMTALA OM MUSIKENS UTTRYCK I OLIKA SOCIALA, KULTURELLA OCH HISTORISKA SAMMANHANG:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala om musik
Jag kan samtala enkelt om hur jag upplever musiken genom att själv berätta lite mer om mina tankar, känslor och associationer som jag får till musiken.
Jag kan samtala enkelt om hur jag upplever musiken genom att själv berätta lite mer om mina tankar, känslor och associationer som jag får till musiken. Jag kan också göra kopplingar till vad andra berättar om sina upplevelser.
Instrumentkännedom
Jag känner igen utseendet och vet vad något instrument heter från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Jag kan också koppla ihop ljud och instrument.
Jag känner igen utseendet och vet vad några instrument heter från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Jag kan också koppla ihop ljud och instrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: