Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linoleumtryck, Bild åk 7-9, VT 18

Skapad 2018-04-01 13:10 i Gammal Trelleborg
Trycktekniken linoleumsnitt
Grundskola 7 – 9 Bild
Vad är ett Linoleumtryck och hur kan man jobba med denna teknik? Under några veckor framöver kommer du att få skissa ett eget motiv hämtat från din vardag. Sedan ska du pröva att överföra detta till ett linoleumtryck.

Innehåll

Arbetsbeskrivning:

Arbetsgång:

Du ska få fördjupa dig i tekniken linoleumtryck. Vi kommer gemensamt titta på instruktionsfilmer hur man går tillväga för att skapa förförståelse och nyfikenhet inför vårt nya arbetsområde. Vi tittar också på ett bildspel som visar andra förekommande trycktekniker och jämför detta med några kända konstverk skapade i just dessa tekniker. 

Du kommer planera, utföra och trycka ditt mönster. Ditt arbete ska också dokumenteras och utvärderas. 


Vid inlämning av arbetet ska följande bifogas:
-dokumentation
-samtliga skisser
-reflektion kring ditt arbete
-utvärdering av hela uppgiften

Efter arbetets slut:

Redovisning av kunskaper:

Du presenterar ett färdigt resultat av ditt linoleumtryck. Vi använder både vanligt vitt ritpapper och ett tunnare rispapper och du ska få trycka ditt motiv på båda papperstyperna. Du dokumenterar ditt arbete med ord och bild, under hela arbetets gång, och lämnar i slutet av projektet in en färdig text med bilder.

Kunskapskrav och bedömning

Du bedöms efter kunskapskriterierna (se matrisen för kunskapskrav), genom mina observationer under lektionstid, din dokumentation och resultatet av ditt tryckta arbete. Du ska arbeta aktivt och jobba med de olika lärarresurser som finns samt hjälpa och ta hjälp av dina klasskamrater.

Du skall använda och lära dig grundläggande begrepp (ord) som du stöter på såsom linoleum, djuptryck, högtryck, stämpel, schablon, tryckfärg, gummivals, skärkniv, rispapper. Du skall välja och motivera dina estetiska val (utifrån utseende och funktion). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Linoleumtryck år 7-9

F- ej uppnått målen
E
C
A
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven efter någon bearbetning till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ relativt självständigt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven helt självständigt handlingsalternativ som leder framåt.
Använda redskap
Eleven kan använda handverktyg och redskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tolka uttryck
Eleven tolkar det färdiga resultatets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar det färdiga resultatets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Redovisning, värdera resultat
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: