Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droger och Hälsa

Skapad 2018-04-01 14:09 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur farliga är droger? Hur påverkar droger individen och hur påverkar de samhället? Vad händer i kroppen när en person tar droger och varför blir man beroende av en drog?

Innehåll

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Kopplingar till läroplan

Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör droger och hälsa.

 

Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och påverkan av droger utifrån biologiska samband i människokroppen.

Centralt innehåll

Kopplingar till centralt innehåll i kursplanen för Biologi 7-9

Natur och samhälle 

·         Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

  •          Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

 

  •                 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.


    Biologins metoder och arbetssätt      
  •                     Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi,       såväl i digitala som i andra medier.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Arbeta med ord och begrepp individuellt och i grupp och då presentera detta i text och muntligt. Genom efterarbete av filmer som visas av läraren eller som du själv väljer att se under arbetsområdet ges tillfälle att visa förmåga att formulera egna argument och då skilja på åsikter och biologiska fakta.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Att du med hjälp av grundläggande kunskaper kan resonera om hur droger påverkar individen och samhället i stort. Förmågorna visar du genom diskussioner, muntliga presentationer i grupp samt en individuell avslutande uppsats.

 

Matriser

Bi
Droger och Hälsa

Nivå 1
Nivå 1+
Nivå 2
Nivå 2+
Nivå 3
Nivå 3+
Förmågan att diskutera utifrån fakta
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och under den här kursen i synnerhet droger kopplat till individen och samhället i stort och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och under den här kursen i synnerhet droger kopplat till individen och samhället i stort och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och under den här kursen i synnerhet droger kopplat till individen och samhället i stort och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmågan att formulera egna frågor
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Förmågan att söka information och presentera denna.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa väl utvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmågan att sätta in frågor och fakta i ett större sammanhang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. E Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: