👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse med matematik

Skapad 2018-04-01 16:26 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att lära sig matematik med hjälp av rörelse!!

Innehåll

Rörelse och matematik på världstorget.

Barnen väljer själva om dom vill vara med och lära sig matematiska termer med hjälp av rörelse.

Former, antal, språk, storlek, rumsbegrepp, spel, uppdrag, ordningsföljd.

Syftet:

Vi lär oss utveckla vår förmåga och förståelse för grundläggande egenskaper, tal, mätning, form.

Att utveckla sin egen kroppsuppfattning och sin kordinationsförmåga.

Att vi behöver olika saker för att må bra men att hälsa och mat spelar en stor roll i vårt välbefinnande.

Målet:

Att känna sin egen kropp och veta vad just JAG behöver  men också att allt hänger ihop.

När våren kommer så kommer utevistelse var en stor i rörelsetemat.........

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016