Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Writing

Skapad 2018-04-02 08:42 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skriva berättelser för att utveckla verkliga eller föreställda upplevelser eller händelser med effektiva strategier, beskrivande detaljer och tydliga händelsessekvenser.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Skriva berättelser för att utveckla verkliga eller föreställda upplevelser eller händelser med effektiva strategier, beskrivande detaljer och tydliga händelsessekvenser.

Innehåll

Syfte

Syfte (Lgr11): 

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

Centralt Innehåll

Centralt innehåll (Lgr11): 

 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Språkbruk Synonymer och motsatsord.

 

Viktiga begrepp

 

 • Karaktärer
 • Miljö
 • Viktiga element
 • Förskriva
 • Förslag
 • Revidera
 • Redigera
 • Publicera

Konkretisering av målen

Skriva berättelser för att utveckla verkliga eller föreställda upplevelser eller händelser med effektiva strategier, beskrivande detaljer och tydliga händelsessekvenser.

Arbetssätt

 

Berättelsestruktur

 

 

Välj en av varje:

 

 1. Ett bildkort av en karaktär: Detta är din huvudkaraktär.

 

2. Ett miljökort: Det är här din berättelse händer.

 

3. Ett viktigt element kort: Det här objektet måste vara en av de viktigaste delarna av din historia.

 

4. Personlighet kort: Detta visar personligheten hos din huvudkaraktär (hur han / hon agerar och pratar).

 

 

Fyll i det medföljande planeringsmall innan du skriver din berättelse.

 

 

Beskrivande ord

 

1. Välj 5 ord från ord banken.

 

2. Tänk på hur dessa ord skulle kunna gå samman för att göra en berättelse.

 

3. Diskutera dina planer med en klasskompis innan du fyller i planeringsmallen.

 

4. Skriv din berättelse.

 

 

Tänk om … 

 

Välj ett "vad om" kort. Vad händer om du vaknar en morgon och händelsen på kortet var riktigt? Skriv en berättelse om en dag i ditt liv.

 

Saker att tänka på: 

 

1. Vad skulle du göra? Hur skulle du agera?

 

2. Vad skulle du vilja ha?

 

3. Vad skulle din familj och vänner säga eller göra?

 

4. Hur skulle ditt liv eller världen vara annorlunda?

 

 

Processen för ovanstående skrivaktiviteter: 

 

1. Förskriva: Använd planeringsmall för att skriva ner dina idéer. Diskutera dina idéer med en klasskompis.

 

2. Utkast: Skriv din berättelse.

 

3. Ändra: Bjud in en klasskamrat att läsa över din berättelse och ge feedback.

 

4. Redigera: Gör några korrigeringar efter du ha pratat med en klasskompis och använd ett lexikon för stavning.

 

5. Publicera: Tycker du att du skulle kunna publicera din berättelse nu? I så fall kan du lämna in ditt arbete.

 

Elevinflytande

 

Eleverna får möjlighet att välja:

 

 

 • Karaktärer
 • Miljön
 • Viktiga element
 • Personligheten hos deras karaktärer
 • Orden

 

Bedömning

 

Det finns inga prov, läraren kommer att guida eleven genom hela processen.

 

Läraren kommer att titta noga på elevens arbete och diskuterar deras utveckling med dem. Vad var det eleven kunde göra i början av terminen? Vad har de lärt sig? Vad kan de tänka på inför nästa år?

 

Slutredovisning

 

Eleven ska lämna in sitt skriftliga arbete till läraren.

 

Tid

 

Max 10 veckor.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: