Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ett samhälle?

Skapad 2018-04-02 10:39 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ett samhälle är en grupp människor som lever tillsammans. De bor på en plats och känner att de på något vis hör ihop och är beroende av varandra. Men samhället är inte bara människor. Det är också byggnader och annat som vi kan se där vi bor och på andra platser dit vi reser. Det är naturligtvis helt olika om du bor i en större stad eller på landsbygden. Men det finns mer som gör att människorna i ett samhälle känner att de hör ihop. Det är våra regler och lagar, sjukvården, polisen och skolan. Men det är också fotbollslandslagen, Emil i Lönneberga, Kalle Anka på julafton och mycket mer. Med andra ord: ett samhälle är allt som gör att människor känner att de hör samman. Ordet samhälle kommer av ett medeltida ord som betyder sammanhållning.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. 
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser för att upptäcka och beskriva samband.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Visa på kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp på ett fungerande sätt.
Undersöka, värdera och uttrycka din ståndpunkt i elevnära samhällsfrågor.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att kunna svara på frågorna:
Vad är ett samhälle?
På vilka sätt formas och förändras samhället?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: