👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen Vecka 14

Skapad 2018-04-02 21:47 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen Vecka 14

Innehåll

 

Vecka:14

 

Lektionsplanering Grupp: Delfinen

 

Måndag: Annandag Påsk


Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdag:

( Katarina är i Hajen)

 


Lektion 1: Veckans Hjälpreda

Lektion 2: Vi ser filmen "The Bottle". Utifrån den får barnen fundera och berätta vad de tycker att den handlar om. 

Rim: Vi har fem flaskor med innehåll som går att rimma på: Sand, vatten, pinne, snäcka, knapp, vi tränar på rim utifrån det.

 

Lektion 3: Tilde och Isack berättar om Boken Samarbeta

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

( Tillsammans med Hajen)


Lektion 1:Vi gör färdigt våra kompisregler utifrån filmen med Kanin och Igelkott. 

Lektion 2: Vi gör månadsbilder

Lektion 3: Malte och Sixten berättar om boken Samarbeta

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016