Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 5 Mu Musikhistoria STT

Skapad 2018-04-03 02:06 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP och matris för musikens sammanhang och funktioner i åk 5
Grundskola 5 Musik
Musikhistoria om epokerna Wienklassicismen och Romantiken

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner, Musikhistoria

Wienklassicismen och romantiken

Mål för elev

-Du ska utveckla din kunskap om och förståelse för olika sorters musik

-Du ska utveckla din förmåga att lyssna på olika sorters musik

-Du ska lära dig fakta och kännetecken om klassisk musik

-Du ska utveckla din förmåga att diskutera skillnader mellan de olika musikepokerna

 

Genomförande 

Du kommer att ha genomgångar

Du kommer att lyssna på musik i olika stilar från de olika epokerna

Du kommer att ha läxor och prov

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

-redogöra för olika kännetecken, kompositörer och fakta inom klassisk musik

-höra skillnader mellan epoker

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner  

 

Kursplanemål


Genom undervisningen i ämnet musik ska eleven ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

-utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer såväl den egna som andras

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
föra resonemang om musikens funktioner och historiska betydelse som är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Analys och resonemang
Eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor på ett...
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer med...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: