Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - tidning

Skapad 2018-04-03 10:47 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I detta tema ska du lära dig hur man skriver återberättande text och texter som passar att använda sig av i en tidning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • eleven ska utveckla sin förmåga att skriva återberättande text  med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt ett varierat språk.
 • eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • eleven ska utveckla sin förmåga att följa språkliga normer.

 Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tittar på återberättande texters  struktur, hur dom är uppbyggda,  och hur man känner igen en återberättande text.
 • Du kommer att skriva en kort återberättande text tillsammans med klassen och undervisande lärare.
 • Du kommer att skriva en kort återberättande tillsammans med en kamrat.
 • Du kommer att i grupp skriva flera texter som sammanställs i en tidning/informationsblad.
 
 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • i din återberättande text hur du använder dig av rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext samt journalistens och fotografens namn.. (struktur)
 • i din återberättande text använder dig av stavningsregler och meningsbyggnad (stycke, punkt, stor bokstav, stavning).

 

 

Bedömningsunderlag för detta arbetsområde blir den tidning ni sammanställer tillsammans samt de uppgifter du gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Rubrik 1

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmågan att anpassa språket efter syfte.
Din återberättande text är till stor del sammanhängande och begriplig och har med de flesta delarna i strukturen.
Din återberättande text är sammanhängande och tydlig och har med alla delar i strukturen.
Förmågan att följa språkliga strukturer.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett relativt korrekt sätt.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Förmågan att följa språkliga strukturer.
De vanligaste orden är oftast rätt stavade, de felstavade orden stör inte förståelsen.
De vanligaste orden är rätt stavade.
Förmåga att hantera och anpassa språket
Utifrån respons bearbetar du dina texter med hjälp av stöttning.
Utifrån respons bearbetar du dina texter självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: