Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Östergården

Skapad 2018-04-03 13:32 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: naturvetensksp

Tidsperiod: April

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Östegården

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2018-04-03

Planeringen Upprättad av: Angelica, Ingela, Frida

  

 

Vilket innehåll ska behandlas:

Naturvetenskap

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Se nedan

 

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Barnen kommer att få uppleva och jobba med olika enklare experiment. Exempelvis kommer vi se vad som flygter eller sjunker eller vad som får håret att stå upp? Barnen kommer att få erfara att naturvetenskapliga experiment är kopplade till vardagshändelser.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi samlar barnen och tar reda på deras förkunskaper genom att samtala och påvisa vissa naturvetenskapliga processer som är kopplade till vardagen.

 

Vi är medforskande med barnen för att finna vad dom intresserar sig för och utforskar.

 

Barnen görs även delaktig genom att vara med och dokumentera själv.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- vi dokumenterar men barnen får även vara med ochdokumentera själv och sedan synliggöra deras dokumentationer i verksamheten samt samtala kring dom.

Göra en synlig process på vägg. Bildspel. Använda dokumentations verktyg (1,2,3)

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: