Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokrecension

Skapad 2018-04-03 13:52 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska
För att utveckla svenskan är det viktigt att läsa ofta och olika typer av texter. Du har precis läst en skönlitterär bok och arbetat med läsloggar till den. Nu ser jag ser fram mot att höra dina tankar om det du läst.

Innehåll

Presentation av uppgift

Du ska göra en muntlig bokrecension av den bok som du skrivit om i dina läsloggar.

Din presentation ska vara ca 5-10 minuter lång, och du ska visa mig att du kan analysera och reflektera kring bokens innehåll och språk.

Du ska använda dig av en Power Point som ska innehålla följande:

Författare och titel                 
Varför tror du att författaren har valt just denna titel?

Handling        
Vad handlar texten om? Redogör kort för handlingen. (Avslöja inte för mycket, det kan vara fler som vill läsa boken du berättar om.)

Miljö       
       
Var utspelar sig händelserna i boken? Hur beskriver författaren miljön? (Detaljerat och noga eller knappt alls?) Ge exempel ur texten som förstärker dina iakttagelser.

Tid                 
När utspelar sig händelserna i texten? Vad i texten är det som får dig att tro att det handlar om just den tiden?

Personer       
Vilka är huvudpersonerna? Vilka egenskaper har dessa personer? Ge exempel ur texten som förstärker dina iakttagelser.

Språk och stil 
Använder författaren ett enkelt språk som är lätt att förstå? Finns det svordomar, slang eller ålderdomliga uttryck? Ge exempel ur texten som förstärker dina iakttagelser.

Vilka upplevelser har boken gett dig?
Har den väckt känslor och tankar? Tycker du att boken var bra? Varför var den bra eller dålig?

Referat           
Välj ut ett stycke ur texten. Skriv av det eller läs det för klassen. Berätta varför du valt just den texten.


Glöm inte inledning och avslutning.

Tänk på att göra din recension intressant för läsaren/publiken. Träna på ditt föredrag, så att du talar så fritt som möjligt.

Matriser

Sv
Muntlig bokrecension

På väg
E
C
A
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet i omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet i omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet i omvärlden.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: