👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Estetisk verksamhet

Skapad 2018-04-03 19:44 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Ämnesområdet estetisk verksamhet
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet
Ämnesområdet estetisk verksamhet

Innehåll

Ämnesområdet estetisk verksamhet:
D

Du kommer att utveckla kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, musik, drama, lek och rytmik.

D
D kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik.
 
Du  kommer att utveckla en tilltro till din egen förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.
D
Mål med undervisningen:
 • skapa genom bild och musik
 • använda olika material, tekniker, redskap, instrument, ljud och rörelser
 • använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
Vi

Undervisningens innehåll :

 • Vi kommer att arbeta med olika instrument och lära oss hur man spelar och hanterar dessa
 • Vi kommer att lära oss nya sånger och danser och utföra dessa tillsammans
 • Vi kommer att arbeta med färg och form och träna att använda olika tekniker och redskap med dessa.

 

 

 • Hur:
 • Vi kommer att arbeta med olika instrument på våra lektioner med Erika och även i klassen när vi sjunger och spelar.
 • Vi kommer att arbeta med digitala verktyg för att skapa musik samt bilder.
 • Vi kommer att lära oss enkla danser i klasser som vi kan framför andra.
 • Vi kommer också att arbeta med drama och våra Olweusmöten.
 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att:

Se matris nedan

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.