👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vardagsaktiviteter

Skapad 2018-04-03 19:45 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Ämnesområdet vardagsaktiviteter
Grundsärskola 2 – 3 Vardagsaktiviteter
Ämnesområdet vardagsaktiviteter

Innehåll

 

Ämnesområdet vardagsaktiviteter:

Du kommer att utveckla kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

Du kommer att utveckla kunskaper om din närmiljö.

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser och rumslig medvetenhet.

Du kommer att ges förutsättningar för delaktighet i samtal om vardagsliv och samhälle.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • undersöka närmiljön
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Undervisningens innehåll :

 • Vi kommer att träna på att använda olika kommunikationssätt, hur man åker buss, tåg, löser biljett och hur man gör när man ska gå på respektive går av. Metoder för att söka information om detta, både digitalt och på andra sätt.
 • Vi kommer att utforska vår närmiljö för att se vad det finns för olika möjligheter till aktivitet där.
 • Vi kommer att arbeta med av och påklädning i olika sammanhang, idrott, bad, raster m.m.
 • Vi kommer också att arbeta med ord, begrepp och tecken eller bilder och dokumentera våra upplevelser.
 

Vad kommer vi att göra :

 • Vi kommer att använda våra utedagar till att använda olika transportmedel och träna att åka med dessa.
 • Vi kommer att vid olika tillfällen utforska vår närmiljö och se vad det finns för aktiviteter som vi kan utnyttja.
 • Vi kommer att träna extra med av- och påklädning för att öka elevernas självständighet.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans hela gruppen och även två och två.
 
 

 

 

Matriser

VAA
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.
UNDERSÖKA
... närmiljön, dess natur, historia och traditioner
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Behöver handledning.
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Visar igenkännande i kända miljöer och, kan med handledning, enkelt beskriva miljöer som har betydelse för eleven.
Orientera sig på egen hand i väl kända miljöer. Beskriver väl kända platser och miljöer som har betydelse för eleven.
Orienterar sig i närmiljön. Beskriver miljöer och platser i hemorten, Sverige och övriga världen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.