👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, läsa skönlitteratur och skriva recension

Skapad 2018-04-03 21:59 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
En period av eget läsande avslutas med en "Bookreview" (eller presentation).
Grundskola 8 Engelska

THE BOOK PROJECT

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utöka ditt ordförråd och dina kunskaper i engelska språket. Du ska även utveckla din förmåga att läsa engelskspråkig litteratur.

Syftet är också att förbättra din skriftliga förmåga genom att skriva en sammanfattning (analys) om innehållet.

 

Konkreta mål


Du ska kunna redogöra för innehållet i boken du läst. Du ska kunna redogöra för: huvudkaraktärer, miljö, budskap, handling. Du ska visa din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Arbetsformer

Individuell läsning i klassrummet  och hemma. Eleverna ska dessutom svara på en fråga/frågor varje vecka där deras egna tankar och reflektioner kring bokens innehåll uttrycks.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att förstå engelskspråkig skönlitteratur genom boksamtal.

Din förmåga att i skrift kunna uttrycka dig på engelska om den text du läst samt reflektera över dess innehåll.

 

Utvärdering

Boksamtal i grupp

Skriftlig uppgift, enskild när boken är läst.

Test översättning v.22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska, läsa skönlitteratur och skriva en reflekterande text om bokens innehåll med hjälp av en fråga/frågor.

Rubrik 1

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Läsförståelse
Eleven läser delar av enkla texter och förstår lösryckta ord och uttryck men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i engelsk skönlitteratur på en låg nivå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i engelsk skönlitteratur på en medel nivå.
Eleven kan förstå såväl helhet i lättillgängliga texter engelsk skönlitteratur på en avancerad nivå.
Skriva
Eleven saknar ordförråd och formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situationen.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte mottagare och situationen.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situationen.
Förbättringar och strategier
Eleven saknar strategier för att kunna skriva en begriplig och sammanhängande text.
Eleven väljer och använder någon strategi för att kunna skriva en begriplig och sammanhängande text.
Eleven väljer och använder några olika strategier för att bygga upp en sammanhängande text. Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av sin egen text.
Eleven väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av sin text.