Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram kap 8

Skapad 2018-04-03 22:11 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 4 Matematik

Lärandemål

Du ska kunna:

◾kunna läsa av enkla tabeller

◾kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och

cirkeldiagram

◾kunna lösa uppgifter genom att titta på stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

◾kunna rita ett stapeldiagram och linjediagram.

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan

Tabell, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, x-axel och y-axel

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänkte när du räknar olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna läsa av tabeller, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Du ska kunna rita en tabell, ett stapeldiagram och ett linjediagram.

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika begrepp och förklara vad de innebär. Du ska kunna förklara hur begreppen hör ihop vad det är för likhet och skillnader. Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt med olika matematiska uppgifter
 • göra diagnos
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar
 • Jobba digitalt 

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömingingsmatris

Du läser av en tabell
 • Ma  E 6
Du svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren finns direkt i tabellen. Ex. Patrik åker från Halmstad fem över ett. När är han framme i Falkenberg?
Du svarar på frågor med tabell som grund, där svaren inte finns direkt i tabellen. Ex. Det tåg som startar 9.00 från Göteborg kommer fram en kvart för sent till Halmstad. Hur lång tid tar resan då?
Du kan svara på frågor utifrån en mer avancerad tabell.
Du läser av ett diagram
 • Ma  E 6
Du svarar på frågor utifrån ett enkelt diagram. ex. Hur mycket väger grävlingen?
Du svarar på frågor utifrån ett diagram där svaren inte finns direkt i diagrammet. Ex. Du läser av ett linjediagram och kan svara på hur mycket en bebis har ökat i vikt de första fem månaderna..
Du svarar på frågor utifrån ett mer avancerat diagram.. Ex. Du kan i ett linjediagrambåde hitta rätt klockslag och temperatur för att svara på "Vad var klockan när temperaturen var 5 grader?
Du ritar stapel och linjediagram
 • Ma  E 6
Du ritar axlarna och kan rita staplar och linje
Du ritar axlarna och kan rita staplar och linje Du sätter ut beskrivning på axlarna Du graderar staplarna på rimligt sätt
Du ritar axlarna och kan rita staplar och linje Du sätter ut beskrivning på axlarna Du graderar staplarna på ett tydligt och korrekt sätt
Koll på begrepp
Alla begrepp finns under innehåll.
Du är bekant med olika begrepp i arbetsområdet. Exempel: Stepeldiagram och linjediagram, men har svårt att skilja på de olika begreppen.
Du kan skilja på några av de olika begreppen och kan även rita upp dessa
Du kan alla begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: