Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-04-04 08:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under 4 veckor, med start den 3/4, arbeta med argumenterande texter tillsammans med lärarstudent Louise som är på sin sista termin.

Innehåll

Genom undervisning av detta arbetsområde, argumenterande texter, ges eleven möjligheter att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i en argumenterande text, Eleverna ska också ges möjligheter till att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Eleven kommer slutligen till viss del att utveckla kunskap om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att...(nedan väljer du att beskriva de förmågor ni tränar under detta arbetsområde, ta bort de ni inte arbetar med)

 • jämföra likheter och skillnader i dina argument och bevisa varför dina argument ör de bästa.
 • kunna tolka och värdera det material du väljer att använda. Är materialet rimligt i relation till det du ska skriva om?
 • kunna samla, samt strukturera material från olika källor när du samlar fakta om det ämnet du ska skriva om.
 • formulera dig korrekt i svenskt tal, samt använda rätt begrepp i relation till det ämnet du valt att skriva om.  

Arbetssätt

 • Lärarledda geomgångar
 • Grupp- och pardiskussioner kring både argumenterande tal och texter
 • Individuellt arbete

Detta kommer att bedömas...

 • Hur du skriver en argumenterande text.
 • Hur de den språkliga strukturen ser ut.
 • Hur du använder relevanta ord och meningar för som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter om valt ämne.
 • Hur du söker och hittar relevant, samt passande fakta för det ämnet du valt att skriva sin text om.

 

Feedback på utkast ges 19/4, därefter får eleverna sina arbeten tillbaka 24/4.

Slutgiltig bedömning 26/4

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

-->
E
C
A
Skrivregler
Jag stavar många ord fel och använder sällan skiljetecken.
Jag stavar några ord fel och använder sällan skiljetecken.
Jag har koll på stavningen och kan stava de flesta orden rätt. Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag har full koll på stavning och använder mig av rätt ordval, samt rätt skiljetecken på rätt plats.
Språk och stycken
Jag använder mig alltid av samma ord och min text saknar helt flyt. Jag har inga stycken i min text.
Jag använder mig ofta av samma ord som t.ex. ”jag tycker” som gör att det ej blir flyt i min text. Jag delar inte in min text i stycken.
Jag använder mig av flera olika ord som gör att det blir ok flyt i texten. Jag använder mig till viss del av styckesindelning.
Jag använder mig av ett korrekt men varierande språk som gör att det blir flyt i texten. Jag använder mig av rätt styckesindelning.
Röd tråd
Min text saknar antingen en början eller ett slut. Saknar en röd tråd.
Min text har en början och ett slut. Min text följer en viss struktur.
Min text har en bra början och ett bra slut. Innehållet följer delvis en röd tråd.
Min text har en tydlig början och ett tydligt slut. Innehållet följer en röd tråd.
Beskrivning och struktur
Min text innehåller inga av mina egna åsikter eller tankar. Jag använder inga ord som väcker känslor hos läsaren. Argumenten kommer i en ologisk ordning.
Min text bygger knappt på mina egna åsikter och tankar. Jag använder mig av ett fåtal eller inga ord som väcker känslor hos läsaren. Argumenten kommer i en ok ordning.
Min text bygger delvis på mina egna åsikter och tankar. Jag använder mig av vissa ord som väcker känslor hos läsaren. Argumenten kommer i en relativt logisk ordning.
Min text bygger på mina egna åsikter och tankar. Jag använder mig av ord som väcker känslor och tankar hos läsaren. Argumenten kommer i en logisk ordning.
Källor
Jag avvänder mig inte av några källor som stöd till mina argument. Källhänvisningen saknas.
Jag använder mig av få källor som stödjer något av mina argument. Källhänvisning ska finnas med.
Jag använder mig av några källor som stödjer delar av mina argument. Källhänvisning ska finnas med.
Jag använder mig av pålitliga och relevanta källor som stödjer mina argument. Källhänvisning ska finnas med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: