Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2018-04-04 13:11 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi Biologi
Syror och baser möter du ofta i din vardag men vad är det för något egentligen? Vad har de för egenskaper? Hur kan man studera en syras pH-värde? Detta är exempel på frågor som du kommer få undersöka under detta arbetsområde. Vi kommer också lära oss mer om hur olika kemiska processer i naturen påverkar oss människor och andra organismer.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • känna till olika syror och baser och egenskaper som är typiska för dessa.
 • känna till metoder att studera pH-värde 
 • känna till de ämnen som finns i luft. 
 • känna till några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljösynpunkt.
 • kunna använda utrustning för att utföra en laboration.  
 • kunna dokumentera resultatet av en laboration.

Arbetssätt: 

Vi kommer att; se filmer, ha lärarledda genomgångar,  arbeta med uppgifter i grupp och enskilt, planera och utföra laborationer, dokumentera laborationer och samtala kring och diskutera olika frågor. 

Begrepp:

Syra, bas, indikator, neutral, pH- värde, koncentrerad, utspädd, stark, svag, vätejon, hydroxidjon, kolsyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, natriumhydroxid, ammoniak, kaliumhydroxid, kalciumhydroxid, blandning, ozon, ozonhål, ädelgas, oxid, försurning, övergödning

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller. 
 • Föra resonemang och se samband.
 • Använda utrustning under laborationer
 • dokumentera resultat från en laboration

Bedömningen baseras på: 

 • Samtal, diskussioner och övningar på lektionstid.
 •  skriftligt prov. 
 •  utförandet av laboration och dokumentation i form av laborations rapporter. 

Matriser

Bi Ke
Syror och baser

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskaper och centrala begrepp
Du har grundläggande kunskaper inom området. Du visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av kemins begrepp teorier och modeller
Du har goda kunskaper inom området. Du visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp teorier och modeller.
Du har mycket goda kunskaper inom området. Du visar det genom att förklara och visa på samband med något generellt drag med god användning av kemins begrepp teorier och modeller.
Föra resonemang och se samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer. Du visar på enkelt identifierbara kemiska samband. Du kan visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer. Du visar på förhållandevis komplexa kemiska samband. Du kan visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer. Du visar på komplexa kemiska samband. Du kan visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Utföra laborationer
Du kan genomföra en laboration på ett säkert sätt och du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra en laboration på ett säkert sätt och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra en laboration på ett säkert sätt och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: