Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här är jag i världen

Skapad 2018-04-04 13:46 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett tvådelat tema som berör både geografi och religion. Geografidelen fokuserar på världsdelarna och världshaven. Religionsdelen fokuserar på de tre Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap Geografi SO (år 1-3) Svenska
För att du ska förstå hur andra människor lever och kunna visa hänsyn, måste du ha kunskap. Därför kommer du att få lära dig mer om hur människor lever och tror i olika delar av världen. Du kommer att få titta på filmer, kartor och höra berättelser om de olika världsdelarna och världsreligionerna. Du kommer att få lära dig symboler, heliga skrifter och högtider kopplade till religionerna. Vi kommer att samtala om de stora livsfrågorna tillsammans samt olika anledningar till varför människor flyttar till andra delar av världen.

Innehåll

Målet med undervisningen är 

att utveckla din förmåga att...

Analysförmåga - Kunna se likheter och skillnader mellan olika områden i världen och religionerna.

Kommunikativ förmåga - Kunna samtala och diskutera om elevnära livsfrågor. Kunna lyssna på och lära av andra. Kunna formulera sig i skrift och uttrycka egna åsikter om hur barn/vuxna har det. 

Förmåga att hantera information - Kunna förstå och läsa faktatexter. 

Begreppsförmåga - Förstå betydelsen av nya ord och kunna använda dem i rätt sammanhang.

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Temat kommer att vara uppdelat i två delar. Ena delen kommer att fokusera på världsdelar och världshaven. Vi kommer även att arbeta med kartor och anledningar till varför människor flyttar. Den andra delen av temat kommer att handla om världsreligionerna. Vi kommer att få lära oss mer om judendom, kristendom och islam samt dess heliga skrifter, symboler och högtider. 

 

Hur kommer vi att arbeta?
 • Samtala om världsdelarna och några tillhörande länder.
 • Samtala om världshaven.
 • Samtala om anledningar till varför människor flyttar och vad det kan få för konsekvenser. 
 • Se korta filmer.
 • Samtala om de abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom , islam).
 • Samtala och resonera kring livsfrågor.
 • Samtala om nya begrepp och dess betydelse.
Nyckelord
 • Världsdelar
 • Världshav
 • Väderstreck
 • Religion
 • Helig skrift
 • Högtid
 • Tradition
 • Symbol

Detta kommer att bedömas

Eleven ska kunna namnge de sju världsdelarna, samt peka ut dem på en världskarta.

Eleven ska kunna namnge de tre stora världshaven, samt peka ut dem på en världskarta.

Eleven ska kunna ge två exempel på varför människor flyttar. 

Eleven ska kunna samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven ska kunna beskriva några platser för religionsutövning.

Eleven ska kunna ge exempel på högtider, symboler och kunna återge innehållet från någon religiös berättelse.

Eleven ska kunna söka information och återge delar av informationen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: