Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din kropp

Skapad 2018-04-04 20:15 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 3 Engelska NO (år 1-3)
Utifrån grundläggande faktakunskaper om kroppsdelarnas funktion, ska förståelse skapas hos eleverna för hur de kan ta ansvar för sin egen kropp för att den ska må bra. Skelettet Musklerna Lungorna, hjärtat och blodet Magen och tarmarna Maten Hjärnan Sömnen Dina sinnen Synen Hörseln

Innehåll

Läroböcker

PULS NO-boken s. 38-45 (46-53) med lärarbok.

Arbetshäfte utifrån kopieringsmaterialet.

Finns annat heltäckande läromedel att tillgå i NO-skåpet.

 

Film/program

Sli.se: Vår underbara kropp (flera delar), Bacillakuten (flera delar), Männioskans rörelseapparat (flera delar)

Öppet arkiv svt: https://www.oppetarkiv.se/video/1432750/kroppen-avsnitt-1-av-5

Svtplay: Maskinen Kroppen (tom 8 maj) se sli.se därefter

 

Litteratur/media

Litteratur sli.se: Jag och min kropp

Ne.se:


Små faktaböcker finns på skolan

 

Studiebesök/besök

Skolsköterskan; sömn, hygien, mindfulness

Vårdcentralen

 

Arbete

Arbetshäfte

Göra faktabok eller presentation i Google Presentation.

Diskussioner

Undersökning av hur huden andas, puls och andning, känsel mm.

Inlärning av kroppsdelar.

Göra mindfulness + sömn, hygien med skolsköterskan

(Göra matdagbok och sovdagbok)

 

Material

Skelettet och andra 3D-modeller.

Nyckelord

 • fingeravtryck
 • muskler
 • blod
 • matstrupe
 • grovtarm
 • nerver
 • skelett
 • lungor
 • mage
 • magsäck
 • ändtarm
 • stress
 • leder
 • hjärta
 • tarmar
 • tunntarm
 • hjärna
 • sinnen

Idiomatiska uttryck och övriga viktiga ord och begrepp

Se lärarhandledning och arbetsblad.

 

Engelska

Kunna kroppsdelarna på engelska i tal och skrift. Kunna sätta in orden i ett samtal med kamarter eller en presentation av kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: