👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Natur och Miljö

Skapad 2018-04-04 20:50 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
I samband med Earth Our och Håll Sverige rent startar vi upp ett projekt kring naturkunskap, miljö och återbruk. Vårt syfte är att öka förståelse och medvetenhet kring dessa ämnen och se samband mellan dessa.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi ser att barnen är i behov av större utmaningar. Vi ser också att barnen gärna vill gå ut och leka ute. Barnen visar också stort intresse för rörelselekar. Vi ser att barnen är nyfikna på djur, t.ex. småkryp ute på gården. Vårdnadshavare har uttryckt önskan om att barnen ska få gå till skogen.

Vi ser att barnen inte har så stor förståelse för natur och miljö ännu och därför vill vi lägga fokus på detta område för att öka förståelsen och kunskapen för ett hållbart samhälle. Vi ser också en ingång till att röra oss i vårt närområde genom att arbeta med "Skräpplockardagarna".

 

 

 

Mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för gemensamma regler och röra sig utanför förskolans område.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visa hänsyn till djur och natur.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå kopplingen mellan skräp, återvinning och nytt material.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå kopplingen mellan t.ex. årstidsväxlingar, få ett ökat kunnande om växter och djur samt ökad förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att vara medforskare.

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

I samband med Earth Hour samtalade vi om vår planet och hur vi kan vara rädda om den. T.ex. kan man släcka lampan i de rum man inte är i och vi kan sortera våra sopor på återvinningsstationen.

Vi har anmält oss till Håll Sverige Rent och syftet med det för oss är att öka förståelsen och se sambandet i naturen. Vi samtalar om vad vi kan göra för att bidra till en bra miljö och en frisk planet.

 

Vi har:

- vi går promenader i närområdet

- vi har plockat skräp på gården och i närområdet

- vi har besök av vår handdocka ekorren Kim som berättar/frågar om natur och miljö

- vi har skapat genom återbruk

- vi har pratat om växter, t.ex. maskrosornas kretslopp

- vi har utforskat djur, t.ex. grodor och sniglar

- vi har målat på stafflier ute i naturen och inspirerats av miljön

- vi har läst sagor om burken Berta och om fiskarna i havet

- vi har tittat på filmklipp med "Julias djur"

- Vi har tittat på filmklipp om våren och sommaren

- vi har använt appen "Grow Recycling" där barnen sorterat skräp

Dokumentationen kring detta projekt sker via Unikum, så som lärloggar och blogg.

 

 

Uppföljning

Barnen återberättar hemma vad vi lärt oss på förskolan. Vi ser också en positiv respons från vårdnadshavarna, som också ser en utveckling inom natur och miljö hemma.

Vi ser att barnen utvecklar en förståelse för vad återvinning innebär, t.ex. att de själva tar initiativ att slänga skräp på rätt plats.

Vi ser att barnen kommer med idéer inom projektet som vi tillsammans kan utforska och vidareutveckla, t.ex. har barnen själva frågat om grodor och sniglar och vi har lyft frågorna i helgrupp för att lära tillsammans. Utvärdering

Analys och utvecklingKopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016