Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7 vt 18

Skapad 2018-04-04 20:52 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. Vi kommer att räkna ut hastighet,tid och sträcka. Avslutningsvis kommer vi att lära oss lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

  • Använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem

 

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 

  • Kunna räkna ut sträcka, tid och hastighet
  • Använda och beräkna medelvärde, median och typvärde
  • Tolka och använda olika typer av diagram för att beskriva samband

  • Undersöka och beskriva resultat med tabeller och diagram

Begrepp

Efter avslutat område ska du ha kunskap om dessa begrepp:

medelvärde, median, typvärde, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, tabell, kolumn, rad, vågrät axel, lodrätaxel, x-axel, y-axel,

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

  • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
  • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 

 

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Skriftligt prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda och förstå begrepp
Metoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: