Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården åk 1

Skapad 2018-04-04 22:55 i Noltorpsskolan Alingsås
Vi ska arbeta med bondgården, dess djur och om arbetet man utför på en gård.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Bild
Från jord till bord - vad händer på vägen?

Innehåll

Arbetsområde

Under några veckor kommer vi att lära oss om hur vår mat hamnar på bordet. Vi kommer att lära oss om bondgården, dess djur och om arbetet man utför på en gård. Vad har vi för nytta av att bondgården finns? Hur ser det ut på en bondgård? Vilka djur finns? Hur såg det ut förr i tiden på bondgården?

 

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • känna till vilken mat vi får från bondgården.
 • veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
 • kunna skriva enklare faktatexter om några av djuren.
 • kunna göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu.
 • känna till hur några jordbruksredskap förändrats över tid.
 • kunna berätta om hur växtåret ser ut. När gör bonden vad och varför?

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • känna igen bondgårdens djur och kan namnge dem.
 • namnge medlemmarna i djurfamiljen.
 • berätta om ett djur i enkel faktatext.
 • göra några jämförelser mellan bondgården förr och nu.
 • berätta vilken mat vi får från bondgården.
 • berätta om hur året ser ut på en bondgård.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att du

 • deltar aktivt på lektionerna.
 • skriver en egen text om ett av bondgårdens djur.
 • tillsammans med en grupp får koppla ihop bilder och begreppskort samt berätta om året på en bondgård.
 • ritar/berättar något som är likt och något som skiljer mellan att vara bonde nu och förr.

 

Undervisning: 

 • Vi gör en gemensam tankekarta: Var kommer vår frukost ifrån?
 • Vi tittar på film om bondgårdens djur och om arbetet på bondgården.
 • Vi läser faktaböcker och skönlitterära texter om bondgårdens djur, om bondens arbete och om bondgården maskiner.
 • Vi skriver enkla faktatexter om något/några av djuren som kan finnas på en bondgård.
 • Vi målar bilder till dina faktatexter.
 • Vi gör studiebesök på en bondgård.
 • Vi samtalar om att arbeta som bonde nu och förr. Vad finns det för likheter och skillnader.

Du kommer få arbeta enskilt och tillsammans med andra i grupp/helklass.

 

begrepp:

plöja, harva, så, skörda, gröda, gödsel,  årstid, produkt, djurfamilj, hane, hona, unge, mala, plog, harv, såmaskin, skördetröska, 

traktor, sädesslag, havre, råg, vete, korn,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: