👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem gör maktlekar?

Skapad 2018-04-05 10:11 i Uppsävjaskolan Uppsala
Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det kanske inte alltid är helt lätt att avgöra?
Grundskola F – 3
Vad är vänskap? Var går dina egna och andras gränser? Vem eller vilka är det som egentligen gör maktlekar? Finns det bättre och roligare sätt att umgås på?

Innehåll

Arbeta med att förebyggande pågående maktlekar och dolda kränkningar. Genom att arbeta med olika ingångar och perspektiv ger eleverna och unga en djupare insikt i vilka konsekvenser maktlekar och dolda kränkningar kan få om de får fritt spelrum.

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det kanske inte alltid är helt lätt att avgöra? 

En bok med berättelser, övningar och dilemman om maktlekar!Vem gör maktlekar? riktar sig till unga som med berättelser, övningar och dilemman vill diskutera maktlekar ur olika perspektiv med varandra. Vad är vänskap? Var går dina egna och andras gränser? Vem eller vilka är det som egentligen gör maktlekar? Finns det bättre och roligare sätt att umgås på?

Aktiviteter

Vad tycker ni....

 • Frågeställningar med diskussionsledare 15 min. 
 • Att göra tillsammans. Handlar om att snabbt ta ställning genom att stå upp eller sitta er 10 min.
 • Övertalning - tre mot en tre stycken ska försöka övertala en om att göra något 15 min.
 • Två minuters uteslutning - Vara i grupper med minst tre i varje grupp. Varje grupp en som inte får delta i diskussion från samtalsämnen 10-20 min. 

Utvärdering

Frågor att ställa och svara på i kommentarsrutan: 

- håller tidsplanen?

- Vilka effekter kan vi se efter de aktiviteter som genomförts? Hur vet vi det? Beskriv

- Nästa steg - vad behöver förändras, vilka lärdomar tar vi med oss och gör med av

"Utvärderingen kommer att publiceras i personalens blogg"

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -